NRK Meny

Bør støtte Kulturhus

Fylkeskommnunen bør seie ja til å støtte bygging av nytt opera- og kulturhus i Kristiansund og vere med på eit spleiselag for å få dette til, meiner fylkesrådmannen. Ottar Brage Guttelvik meiner fylkeskommunen bør gi eit årleg tilskot på 13, 8 millionar kroner over ein periode på 30 år, skriv Tidens Krav. Bygget vil koste nær 800 millionar kroner, og saka kjem opp i fylkesutvalet neste tirsdag.