Hopp til innhold

Bør jettegryta vernes?

Naturvernforbundet er bekymra for om jettegryta som ble funnet på Bjørke blir tatt vare på.

Jettegryte på Bjørke
Foto: Perry Bjørke

Jettegryta ble funnet for vel to uker siden under tunnelarbeid på fylkesvegen langs stranda mellom Bjørke og Leira i Hjørundfjorden.

Det er uvisst om den store jettegryta i fjellet automatisk blir freda som naturminne etter naturvernlova.

Miljøkriminalitet

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal tar derfor opp saka med Statens vegvesen og naturvernmyndighetene. Etter Naturvernforbundets mening må det være aktuelt å vurdere ødelegging av et slikt fenomen som miljøkriminalitet.

Jettegryta med en diameter på omlag 8 meter ligger midt i vegtraseen der tunnelpåhogget skal være på den 1920 meter lange tunnelen på strekninga.

Det var under arbeidet med å fjerne løsmasser på forskjæringa på Bjørkesida at jettegryta ble funnet.

Anleggsleder Harald Almeland uttrykte da til NRK Møre og Romsdal at han hadde liten tro på at det lot seg gjøre å ta vare på jetteryta. Da måtte de i så fall legge om vegen og dette er den eneste plassen det ikke er rasfarlig.

Les også

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL