Bønder vil pleie kulturlandskap

Stadig flere bønder i Møre og Romsdal fylket går aktivt inn i arbeidet med å pleie kulturlandskapet.

Kulturlandskap må pleies
Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

I alt 2017 bønder i Møre og Romsdal har søkt om tilskudd gjennom regionalt miljøprogram og det er litt flire enn i fjor.

De vel 2000 bøndene i fylket som har søkt om tilskudd har en pott i regionalt miljøprogram på 17,7 millioner kroner som skal fordeles.

Nesten halvparten av dette går til å hindre gjengroing og til pleie av brattlendt terreng. I regionalt miljøprogram er gjengroing av kulturlandskapet definert som den største miljøutfordringa for landbruket i Møre og Romsdal.

Bonde Pål Svisdal på Gjøra øvst i Sunndalen sier at hovedoppgava hans framover blir mer å pleie kulturlandskap enn å drive matproduksjon. Samfunnet ser etterhvert verdien av at bøndene holder åpent et kulturlandskap særlig i utsatte strøk, sier Svisdal.

- Sjøl er jeg opptatt å holde farsjorda i hevd, sier Svisdal, men skal bøndene være med på dette må det ligge penger i botn.