Bønder kreves for totalt 25 million

Bønder over hele landet har fått krav om å tilbakebetale penger etter at de har produsert for mange dyr og dermed brutt konsesjonsregelverket. Kravene fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen på nærmere 25 millioner kroner er fordelt på 286 saker mellom 2010 og 2017, der bønder uaktsomt eller ved bevisst juks skal ha produsert flere svin eller fjærfe enn tillatt, skriver Nationen. – Bønder som er selvstendig næringsdrivende, har selv ansvar for å holde seg oppdatert på regelverket som omfatter dem. Det forutsetter vi, sier Hans Edvin Flugund, seksjonssjef for produksjonsregulering i Landbruksdirektoratet.

Glade griser
Foto: Ole Andreas Bø / NRK