Bønder i fylket blant taperne i inntektsøkningen

Bøndene tjener stadig mer og inntektsutviklinga med den blå-blå regjeringen er bedre enn med den rød-grønne. Men i Møre og Romsdal er det en annen historie.

Oddvar Mikkelsen

BLIR TAPERE: Tall viser at inntekten til norske bønder øker, men de tallene er det ikke Møre og Romsdal som drar opp. Bondelagsleder i fylket, Oddvar Mikkelsen, er derimot optimistisk på utviklingen i fylket.

Foto: Roar Halten / NRK

Bøndene i Møre og Romsdal er blant taperne som ikke får ta del i inntektsøkningen som bøndene ellers i landet opplever. Det mener bondelagsleder i fylket, Oddvar Mikkelsen.

Driftsgranskingene til Nibio viser at gjennomsnittsbonden i Norge økte inntektene med 37.500 kroner i fjor.

Bønder i Møre og Romsdal har få muligheter til å drive større bruk slik Regjeringen vil og distriktsbønder taper på det, mener Mikkelsen.

Tallene fra Vestlandet betydelig dårligere

Mikkelsen forteller at den gode inntektsøkningen kan skyldes gode værforhold og lavt rentenivå.

– Tine driver bra og kan betale for produktene våre. Det er mange piler som peker oppover, sier Mikkelsen.

Men inntektene i Møre og Romsdal har ikke vært med å dratt opp gjennomsnittet mener bondelagslederen.

– Tallene viser at for Vestlandet er gjennomsnittsresultatet betydelig dårligere enn for landet som helhet. På Vestlandet så har inntekta stort sett stått i ro, sier Mikkelsen.

Størrelsen på brukene skaper forskjellene

Mikkelsen forteller NRK at det er få muligheter å drive store bruk i vestlandsfylkene.

– Vi kan ikke tilpasse oss den politikken som regjeringen fører nå, i like stor grad som i andre deler av landet. Distriktslandbruket taper på den politikken som blir ført og en del andre tjener på det.

– Er det de store brukene i resten av landet som stort sett står for inntektsutviklingen?

– Ja, først og fremst. Store bruk har fått mer og det er vel fortjent, men de som ikke har mulighet til å bli stor er tapere i den politikken som blir ført. Enten det kommer i form av mer tilskudd eller av bedre betaling av produkter.

– Det er bra for de store brukene, men samtidig så må vi i et slikt land som Norge ha med oss både små og mellomstore bruk i tillegg. Der må det en bedring til i fremtiden fremover. Viss ikke så taper distriktslandbruket, sier Mikkelsen.

Interessen for landbruk holder liv i gårdsbrukene

Det er et fåtall av bøndene som blir rik på å drive gård i Møre og Romsdal, og mange bønder gir opp fordi økonomien ikke går i hop.

Mikkelsen er derimot optimistisk.

– Jeg håper at nedgangen i fylket stopper opp. Det som er stimulansen for mange til å fortsette er ikke først og fremst håp om en stor inntektsøkning, men det er faktisk den store interessen som folk flest viser for landbruk og mat. Det har vært en stor forbedring de siste årene. Landbruket blir satt pris på og har en litt annen status enn det som det har vært for fem-seks år siden, sier Mikkelsen.