Bondelagslederen: – Vi må stille krav om utdanning til bøndene

Bondelagslederen i Møre og Romsdal mener det må stilles utdanningskrav til en bonde slik regjeringas rekrutteringsutvalg har foreslått.

Har doblet produksjonen og rekker knapt mer

Illustrasjonsbilde: Færre tar utdanning til bondeyrket, men nå kan det bli stilt formelle krav.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Flertallet i utvalget vil ha en formell agronomutdanning på nivå med 3-årig videregående.

Bondelagsleder Inge Martin Karlsvik må erkjenne at hvem som helst kan bli bonde, uten at noen spør om du er kvalifisert..

Inge Martin Karlsvik

Inge Martin Karlsvik er leder i Møre og Romsdal Bondelag.

Foto: Roar Halten / NRK

– Det er selvfølgelig særdeles viktig at bøndene har kompetanse. Alle norske bøndene har en enorm mengde med realkompetanse, og en stor del har også en typisk agronomutdanning. Men det vi ser er at færre og færre tar den tradisjonelle agronomutdanninga, og det er ikke bra, sier Inge Martin Karslvik.

– Vi må ikke ekskludere folk fra næringa

I dag stilles det ikke formelle krav om utdanning, verken fagbrev eller noe annet. Bonden er slevstendig næringsdrivende. Bondelagslederen mener slike krav ikke må hindre noen i å gå inn i yrket eller utstenge etablerte bønder.

– Det må ikke bli enda en barriere som ekskluderer folk fra å komme inn i næringa. Vi trenger all den rekrutteringa vi kan få. Derfor må kompetansekravet utformes sånn at folk kan ta det på deltid eller på andre måter, sier Inge Martin Kvalsvik.

– Men kan ikke det å stille krav være en trygghet for forbrukerne og hindre at useriøse aktører kommer på banen?

Kyr i fjøs

Bedre utdanning handler også om dyrevelferd og matsikkerhet, mener bondelagslederen i Møre og Romsdal.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Jo, selvfølgelig, og det er jo det som er tanken bak det. Vi snakker om matsikkerhet. Vi snakker om dyrevelferd. Dette er jo også et spørsmål om den økonomiske sikkerheten til bøndene, sier Karlsvik.

Landbruksministeren på besøk

Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale besøker Møre og Romsdal fredag.

Foto: Erik Waage / NRK

Landbruksminister Jon Georg Dale kommer til Møre og Romsdal fredag og skal på gardsbesøk i Fræna og skolebesøk på Gjermundnes. Der kan formelle krav til utdanning også bli et tema.

Bondelagslederen i Møre og Romsdal er glad for at landbruksministeren har rekruttering til bondeyrket høyt på dagsorden.

– Ja, det er kjempebra. Dette er jo en utfordring. Gjennomsnittsalderen går opp, og vi ser at unge folk velger bort bondeyrket, sier Inge Martin Karlsvik.