Hopp til innhold

Bondelaget: – Vi er utrolig glad og lettet

Bondelaget er veldig godt fornøyd etter forhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om jordbruksmeldinga.

Kyr på Time

Det er viktig at økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser fortsatt skal være det viktigste formålet med norsk landbrukspolitikk, mener Bondelaget.

Foto: Ole Andreas Bø

Regjeringens forslag som ble lagt frem i desember i fjor, ble møtt med sterk kritikk fra bøndenes organisasjoner.

Nå mener lederen i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, at de har fått gjennomslag på mange viktige områder.

Oddvar Mikkelsen
Foto: Roar Halten / NRK

– Jeg er utrolig glad og letta over at vi har nådd frem med vårt syn på de aller fleste områdene. Ingen av de store, viktige pilarene i jordbrukspolitikken blir endret, sier Oddvar Mikkelsen.

– Det aller viktigste er nok at kostnadseffektiv matproduksjon ikke skal være det viktigste formålet med landbrukspolitikken, men at det skal være økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser.

Tøffe forhandlinger

Forhandlingene mellom regjeringa og samarbeidspartiene Venstre og KrF har vært knallharde. I sluttfasen har partilederne kommet på banen inn for å finne en løsning.

Slaget har stått om hvilke prinsipper som skal legges til grunn for norsk landbrukspolitikk, spørsmålet om graden av markedsregulering, om antallet melkekvoteregioner skal reduseres, spørsmålet om prosentmål for økologisk omsetning og produksjon, avløserordningen, ordningen med tilskudd til innmarksbeite og utmarksbeite.

Magaplask

jkvinen i fjøs, Else-May Botten

Næringspolitisk talsperson i Ap, Else-May Botten. mener landbruksministeren har gått på et kraftig nederlag i Stortinget

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Torsdag ble utfallet av forhandlingene presentert for Stortingets næringskomite.

– Dette er et fullstendig magaplask for landbruksministeren. Han har tapt på veldig mange punkter. Heldigvis, mener vi, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Else May Botten.

Dale fornøyd

Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er fornøyd med resultatet av forhandlingene om jordbruksmeldingen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Men landbruksministeren er godt fornøyd og avviser at dette er et "magaplask".

– Nei, vi har fått gjennomslag for en rekke endringer, og det er vi veldig godt fornøyd med. Så får vi ikke gjennomslag for alt. Sånn er det å være i mindretall. Men gjennom forhandlingene med Venstre og KrF har vi satt nye spor etter oss i landbrukspolitikken, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

– Gjennom den landbrukspolitikken som vi har ført i tre år har bøndene fått økt inntektene mer enn andre grupper, den har gitt høyere matproduksjon enn noen gang før, og færre bønder slutter nå enn da Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte landbrukspolitikken.

– Et tydelig Venstrestempel

Pål Farstad
Foto: Trond Vestre / NRK

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) mener Venstre har klart å skyve landbrukspolitikken inn mot sentrum

– Vi har hatt en god dialog med begge sidene, både den blå og den røde, og dermed klart å plassere landbrukspolitikken i sentrum. Nå har Venstre satt et skikkelig stempel på landbrukspolitikken, sier Pål Farstad.

– Både fjord- og fjellstrøk skal være like påaktet som mer lettdrevne strøk av landet. det er viktig for Venstre. Vi ønsker også at mindre og mellomstore bruk skal få et løft.

Færre melkekvoteregioner

Selv om Bondelaget er godt fornøyd med utfallet av forhandlingene er det ett punkt de er skeptiske til. Regjeringa ville redusere antallet regioner fra 18 til 10. Nå blir det redusert til 14 regioner.

– Det er avhengig av hvor de grensene blir satt, og hva som blir lagt til grunn for de grensene. Det ser ut til at dette skal avgjøres i jordbruksforhandlingene i løpet av en ukes tid. Vi mener det burde ha fått en grundigere behandling, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

– Dersom områder med ulike forutsetninger havner i samme region kan melk bli flyttet fra dårligere distrikt til distrikt der man er villige til å betale mer for kvotene. Det skaper økte skjevheter.