Bompengemøte i Frp

Se nyhetssending om det ekstraordinære landsstyremøtet i Frp:

Partiledelsen skal legge fram hvor langt de er kommet i forhandlingene med regjeringspartiene i bompengesaken, etter at landsstyret før sommeren la frem seks krav til videre regjeringsdeltakelse.