NRK Meny
Normal

– Riving av Astadbommen kan ha blitt betalt med andres veipenger

Det sier venstrepolitiker Iver Nordseth. Han mener fjerningen av bommen på E39 ble finansiert med penger som skulle ha gått til riksvei 70. Han har misforstått, sier Statens vegvesen.

Fjernet bomstasjon
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Iver Nordseth

Venstrepolitiker Iver Nordseth mener penger som skulle gått til utbedring av riksvei 70 har blitt brukt til å fjerne Astadbommen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er snakk om 164 veimillioner. En sum venstrepolitiker Iver Nordseth mener er til forveksling lik de 165 millionene som er borte fra handlingsprogrammet for utbedring av riksvei 70 og E39 i de neste fire årene.

I Tidens Krav i dag viser han til et referat fra et møte med Statens vegvesen hvor det skal ha kommet frem at arbeidene på riksvei 70 blir utsatt fordi pengene blant annet er brukt til nedbetaling av Astadbommen som ble fjernet på E39 i Gjemnes.

En tilfeldighet?

– Jeg konstaterer bare at det er slik og at det var en tjenestemann fra Statens vegvesen som uttalte dette, sier Nordseth.

Statens vegvesen på sin side tilbakeviser påstanden om at penger som skulle gått til utbedring av riksveien har blitt brukt til å fjerne Astadbommen.

– Nordseth har misforstått, uttaler Berit Brendshag Lied, regionveisjef i Statens vegvesen Midt-Norge.

Hun sier nedbetalingen av den omtalte bommen ble gjort med ekstrabevilgninger gitt over budsjettet for 2013, og at dette ikke har innvirkning på handlingsprogrammet for den kommende fireårsperioden.

At summen som er fjernet fra det nye budsjettet er nærmest identisk med nedbetalingskostnadene for Astadbommen sier hun er en tilfeldighet.

Regionsjef i Statens vegvesen Midt-Norge

Nordseth tar feil, sier regionveisjef i Statens vegvesen Midt-Norge, Berit Brendshag Lied.

Foto: Arild Moen

Også Nordseth uttaler at likheten i summene kan være tilfeldig, men sier samtidig at hans erfaring gjennom et langt liv som samferdselspolitiker er at når det bevilges noe ekstra, kommer det kutt andre steder for å balansere utgiftene.

Les også:

Pærer og bananer

Vegvesenet operer med et totalbudsjett for hele landet, og når påbegynte veiutbedringer eller -utbygginger viser seg å bli dyrere enn forventet, går det på bekostning av andre planlagte prosjekter.

– Denne gangen måtte Møre og Romsdal blø, sier Brendshag Lied.

Hun forteller at det er økte kostnader på Sør- og Østlandet som har ført til at 165 millioner som skulle gått til utbedring av veier her i fylket har blitt flyttet. Samtidig mener hun det er beklagelig at utbedringer av riksvei 70 nå blir satt på vent.

– Det er stort behov for utbedring her, men å skylde på at pengene har blitt borte på grunn av fjerningen av Astadbommen er å blande pærer og bananer, sier regionveisjefen.

Feil faktagrunnlag

Åge Austheim

Jeg har lite sans for Iver Nordseths utspill, sier politisk nestleder i Frp i Møre og Romsdal, Åge Austheim.

Foto: Heidi Fagna / NRK

Også politisk nestleder i Frp i Møre og Romsdal, Åge Austheim, mener Nordseth uttaler seg på feil grunnlag, og sier bommen på Astad ble fjernet med friske midler som et resultat av budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre i fjor høst.

Når det bevilges noe ekstra, kommer det kutt andre steder

Iver Nordseth, venstrepolitiker

Han mener det viktige nå er å se fremover og arbeide sammen for å bedre veistandarden i fylket.

– For oss som politikere er det nå en felles oppgave å jobbe for økte bevilgninger til riksvei 70, uttaler Austheim.

Austheim sier samtidig at referatet det blir vist til fra møtet i riksvei 70-gruppen ikke kan vinkels til bomfjerningen på Astad, og har lite sans for Iver Nordseths utspill, særlig fordi Venstre på Stortinget har stemt for fjerning av bommen.

Riksveg 70

Les også:

To muligheter

Heller ikke Brendshag Lied i Statens vegvesen mener referatet har noe med Astadbommen å gjøre. Hun sier det er naturlig at kostnader ved å fjerne bommer har blitt tatt opp på møtet, men avviser at det er en sammenheng mellom sletting av bompengjegjeld og kutt i budsjettet for riksvei 70.

Nordseth mener det da er to muligheter. Enten er det slik regionveisjefen sier, eller så er det slik tjenestemannen fra Vegvesenet som deltok på møtet sier.

– Jeg viser bare til det som ble uttalt. Det er et offentlig referat fra riksvei 70-gruppen, sier Nordseth.

Han understreker samtidig at representanten fra Vegvesenet også viste til at kuttene i veipengene hadde bakgrunn i økte kostnader ved prosjekter andre steder i landet.

– Det er i alle fall en realitet at pengene som ble brukt på bomfjerning kunne gått til veiutbedring. Å vente helt til 2018 er helt uakseptabelt, avslutter Nordseth.