Hopp til innhold

Blir prosjektsjef

Ketil Gaupset er tilsett som ny prosjektsjef for det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Han har åtte år bak seg som klinikksjef i helseføretaket. Han er ei dag leiar for klinikk for psykisk helse og rus.

Ketil Gaupset
Foto: Helse Midt-Norge