Blir prosjektleder for ny kommune

Britt Rakvåg Roald blir prosjektleder for nye Molde kommune. Midsund, Nesset og Molde er blitt enige om å slå seg sammen til en felles kommune. Britt Rakvåg Roald er daglig leder for regionrådet i Romsdal og skal ha permisjon fra jobben i 2017.