Hopp til innhold

Blir leita også 2.juledag

Leiteaksjonen etter ein sakna 18-åring ga heller ikkje natt til 2.juledag noko resultat. Det inneber at den blir tatt opp igjen med full stryke når det blir lyst. I tillegg til politiet er også Heimevernet og frivillige organisasjonar med på leitinga. – Det blir finsøk i hovudsak i Herøy, seier operasjonsleiar Tove Anita Asp.

Røde Kors bidreg i leiteaksjonen på Moltustranda i Herøy
Foto: Sørøyane Røde Kors Hjelpekorps