Hopp til innhold

Her bor han mot sin vilje og i strid med loven

Eldre har bodd to og to på enkeltrom ved Kringsjå sykehjem siden mars. Kommunen vet at de bryter loven, men likevel fortsetter det ufrivillige samboerskapet.

Enerom blir brukt som dobbeltrom ved sykehjemmet.

Et bilde på veggen var alt han fikk lov til å ta med seg da han flyttet inn på en fremmed manns rom på sykehjemmet. Åtte måneder seinere bor de fortsatt sammen mot sin vilje.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det er mars måned og koronaalvoret har akkurat gått opp for nordmenn flest. I Kristiansund klargjøres sykehuset for pandemi og kommunen må hente ut alle sine ferdigbehandlede pasienter. Men det finnes ikke nok ledige sykehjemsplasser. Løsningen blir å gjøre enkeltrom om til dobbeltrom.

Det er starten på åtte turbulente måneder for beboere, pårørende og ansatte ved Kringsjå sykehjem.

– Pappa har ikke noe hjem

– Vi ble forespeilet at dette var en kortvarig løsning og sa ja. Nå har pappa bodd i åtte måneder på rommet til en annen mann – og ingen kan si hvor lenge det skal vare, sier Karin Beathe og Anita Skaget.

Søstrene står utenfor sykehjemmet hvor faren bor. Bak glassruta i andre etasje har han ei seng og et bilde. Ingen møbler, og klesskapet deler han med mannen som bodde på rommet fra før.

Karin Beathe og Anita Skaget

Far til Karin Beathe og Anita Skaget flyttet inn på rommet til en fremmed mann i mars. Et bilde på veggen er alt han har av personlige eiendeler.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Pappa savner å ha et privatliv. Å kunne se en fotballkamp på TV for seg selv. Han er ikke en som klager, men han sier jo selv at han har ikke noe eget hjem lenger.

Klaget inn til Fylkesmannen

Brukerrådet for Kringsjå sykehjem. Stine Mari Mundal, Birgit Liabø, Gunn Pia Mundal, Karin Beathe Skaget og Anita Skaget.

Brukerrådet ved Kringsjå sykehjem har klaget kommunen inn for fylkesmannen . (f.v.) Stine Mari Mundal, Birgit Liabø, Gunn Pia Mundal, Karin Beathe Skaget og Anita Skaget.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Brukerrådet ved sykehjemmet har klaget saken inn til fylkesmannen og mener kommunen bryter flere lover og forskrifter. Nylig sendte de ut en spørreundersøkelse blant de 12 som bor på dobbeltrom.

Av dem som svarte, oppga samtlige at de hadde mistet sin mulighet til ro i hverdagen, verdighet og et skjermet privatliv.

– Det var hjerteskjærende å lese svarene. Ingen av dem ønsker dette og det oppleves så urettferdig og uverdig å se at de skal leve siste del av livene sine på denne måten, sier medlem i brukerrådet, Gunn Pia Mundal.

Avdelingsleder klarte ikke mer

Bruken av dobbeltrom ble også en belastning for de ansatte. Flere pårørende tok ut frustrasjonen på dem som jobbet ved avdelingen. For Lill-Marlén Heggset ble det til slutt for mye. Hun er sykemeldt fra stillingen som avdelingsleder. Men hun har full forståelse for at beboere og pårørende blir provosert.

Avdelingsleder ved Kringsjå sykehjem, Lill-Marlén Heggset

Avdelingsleder Lill-Marlén Heggset opplever situasjonen som uholdbar. Hun er nå sykemeldt fra stillingen.

Foto: Privat

– Jeg opplever det selv som uhørt at dette er det vi skal tilby eldre. De er inne i sin siste fase av livet, og så må de dele rom med et fremmed menneske. Mennesker med kanskje helt andre behov enn de selv har, sier Heggset og mener kommuneledelsen har utnyttet koronasituasjonen til å innføre dobbeltrom.

Må prioritere hjemmeboende

Den påstanden kjenner ikke kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson seg igjen i.

– Hovedregelen er at disse skal prioriteres når det blir ledige sykehjemsplasser. Men det har vi ikke klart å gjøre frem til nå, konkluderer hun.

Årsaken er at kommunen har hatt flere tilfeller hvor hjemmeboende har fått akutt behov for sykehjemsplass. Da har ikke kommunen sett det som forsvarlig å prioritere fjerning av dobbeltrom fremfor å få nye brukere inn i døgntilbud.

Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef helse og omsorg i Kristiansund

Kommunalsjef for helse og omsorg i Kristiansund, Siv Iren Stormo Andersson, mener det er beklagelig at de har folk på dobbeltrom, men at de gjør det de kan for å få avviklet ordningen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I et forsøk på å få til en løsning, har beboerne på dobbeltrom fått tilbud om å flytte til et sykehjem i nabokommunen Aure. Samtlige har takket nei til det tilbudet som ligger nær en og en halv time unna med bil og ferge.

– Pappa fikk også det tilbudet. Men det oppleves som frekt å få et slikt tilbud. Vi er den eneste kontakten han har med omverden. Vi kan ikke dra til Aure hver dag, protestere Karin Beathe Skaget.

Hun og resten av brukerrådet mener hele problemet ligger i at kommunen har fjernet for mange sykehjemsplasser.

Og i kommende budsjett har rådmannen i Kristiansund lagt inn planer om å bygge et nytt sykehjem. Men det løser lite for dem som bor på dobbeltrom i dag.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ikke gjort noe vedtak på klagen ennå.