Blir berammet om en måneds tid

Frostating lagmannsrett kan behandle anken i sykehussaken innen vel et halvt år. Kristiansund bystyre har anket valget av tomt til nytt fellessykehus, etter at kommunen tapte i tingretten. Nå har motparten Helse Midt-Norge tre ukers tilsvarsfrist før lagmannsretten berammer saken. Tre dommere skal også vurdere om saken skal bli fremmet eller avvist.