Var det Lossius fra Sekken som satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien?

Nicolai Oliver Lawson fortalte Charles Darwin om kjempeskilpaddene. Lawson var født og oppvokst på Sekken i Romsdal.

Charles Darwin

Charles Darwin er berømt for evolusjonsteoreien. På Galapagosøyene traff han Nicolai Oliver Lawson som var født og oppvokst på Sekken.

Foto: Julia Margaret Cameron / ©Stapleton Collection/CORBIS

I en oppsummering av et upublisert manuskript av forskeren Marcel Nordlohne som er lagt ut på nettstedet www.galapagos.to , blir det vist til at Charles Darwin møtte Nicolai Oliver Lawson i 1835.

Nicolai Oliver Lawson var viseguvernør på Galapagosøyene og inviterte Darwin og kaptein Robert FitzRoy på Beagle til middag 25.september 1835.

Kjempeskilpaddene

Charles Darwin

Charles Darwin fikk høre om kjempeskilpaddene under en middag med Nicolai Oliver Lawson

Her fortalte Lawson om kjempeskilpaddene som befant seg på de ulike øyene. Darwin har senere sagt at samtalen med nordmannen hadde vært et viktig utgangspunkt for det som seinere skulle bli evolusjonsteorien.

Møtet med Lawson er omtalt i boken The Voyage of the Beagle. Men det var først på et senere tidpunkt at Darwin la vekt på opplysningene fra Lawson: «I did not for some time pay sufficient attention to this statement. »

Men i boken «La Sociedad en Chile Austral antes de la Colonización Alemana 1645-1850» som ble utgitt i 1979, har chileneren Gabriel Guarda kommet frem til at Lawson var norsk

Ble født på Sekken i 1790

Nordlohne kom over Guardas bok og har senere søkt i norske arkiver for å finne opphavet til Nicolai Oliver Lawson.

I følge disse undersøkelsen var Lawson født på gården Vestad på Sekken i Romsdal 23.november 1790 som Nicolai Olaus Lossius.

Han skal ha forlatt Norge i 16-årsalderen, ble engelsk marineoffiser og bodde senere i mange år i den chilenske byen Valparaiso, omtalt i en artikkel i Dagbladet lørdag. Lawson gikk bort i Valparaiso i 1851.

Men for Marcel Nordlohne er det forbindelsen mellom Nicolai Olaus Lossius og Darwin som har vakt interesse. Lawson eller Lossius satte Darwin på sporet av det som senere ble den verdensberømt evolusjonsteorien.

I det upubliserte manuskriptet skriver han følgende:

"Nevertheless, what Nicolai unconsciously shared with the giant tortoises was adaptation to ones environment, and it was on the basis of this that he could help Darwin take the first step."

“For 177 years Lawson has been known in Darwinism but not as a Norwegian; Lossius was known in Norway, as Lawson even, but not because of his role in Darwinism. Between them was a gap. The intention of this article has been to bridge that gap.”