– Jeg er overrasket og skuffet

Blant lokale Arbeiderparti-ordførere er reaksjonene blandet etter at det ble kjent at Arbeiderpartiet vil reversere vedtak om å slå sammen kommuner med tvang.

Eva Vinje Aurdal

Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), misliker utspillet fra ledelsen i Arbeiderpartiet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Stortinget skal vedta ny kommunestruktur i løpet av våren 2017. Det blir basert på vedtakene som kommunene har gjort. Mandag gjorde ledelsen i Arbeiderpartiet det klart de vil oppheve tvangsvedtak dersom partiet kommer i regjering.

I tillegg vil partiet endre inntektssystemet som regjeringen har innført, og som har gjort det vanskeligere for mindre kommuner å stå alene.

– Det er veldig bra at partiet avklarer dette på en så tydelig måte, sier ordføreren i Aukra, Bernhard Riksfjord (Ap).

Økonomisk press

Ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) i Aukra

Bernhard Riksfjord (Ap) er ordfører i Aukra.

Foto: Trond Vestre / NRK

Aukra er en rik kommune som følge av inntektene fra Ormen Lange anlegget. Ordfører Bernhard Riksfjord har lenge vært kritisk til regjeringens kommunereform. Derfor er han også glad for at ledelsen i Arbeiderpartiet vil innføre et nytt inntektssystem. Han mener regjeringens sitt inntektssystem har skremt mange kommuner.

– Det har vi jo sett eksempler på. Det er klart at dersom en kommune får så og så mye mindre i overføringer så legger det jo et voldsomt press på den kommunen, sier Bernhard Riksfjord.

– Et brudd med det som har kjennetegnet partiet

Reaksjonen fra ordføreren i Ålesund er en helt annen. Eva Vinje Aurdal (Ap) tar forbehold om at hun kun kjenner saken gjennom media, men Aurdal misliker utspillet fra ledelsen i Arbeiderpartiet.

– Jeg er overrasket og egentlig ganske skuffet. Jeg tenker at dette er et brudd med det som har vært kjennetegnet på Arbeiderpartiets politikk gjennom flerfoldige tiår. Dette handler om å bygge landet og rigge Norge for fremtiden, og jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet sto sterkere på den tradisjonen enn det de gjør gjennom utspillet i dag, sier Eva Vinje Aurdal.

– Lener Arbeiderpartiet seg mot Senterpartiet i denne saken?

– Ja, det er jo fristende å lure på om det skjer noe på bakrommet her, om det er noen som har stilt ultimatum.

Storkommune

Ålesund, Sandøy, Skodje og Ørskog er i gang med å bygge en ny storkommune, men det er blitt spekulert i om Haram vil bli tvangssammenslått med de fire andre kommunene fordi Haram er såkalt "inneklemt".

Tilhengerne av kommunereformen har også forventninger om at prosessene vil fortsette etter stortingsvedtaket i 2017, og at økonomi vil bidra til at flere kommuner vil slå seg sammen etter hvert.

Modningsprosesser

Jørgen Amdam

Jørgen Amdam (Ap) er ordfører i Volda.

Foto: Arne Flatin / NRK

Men ordføreren i Volda, Jørgen Amdam (Ap) tror ikke prosessene vil stoppe opp etter 2017.

– Nei, det tror jeg ikke fordi slike prosesser er modningsprosesser. Det er også slik at dersom det begynner å bli noen endringer som for eksempel rundt Ålesund så kan det skape en smitteeffekt fordi det blir skapt nye maktkonstellasjoner, sier Jørgen Amdam.

Men Amdam mener det ikke er noe brudd på Arbeiderpartiets politikk at partiet vil oppheve tvangsvedtak.

– Dersom det er konflikt mellom det nasjonale og lokale nivået skal det være store nasjonale interesser å ta hensyn til for å kunne overkjøre de lokale interessene. Så jeg mener dette er i tråd med det som har vært Arbeiderpartiets politikk, i alle fall de siste årene, sier Jørgen Amdam.