Bjørnsonprisen 2016

I dag blir Cecilia Denardi tildelt Bjørnsonprisen under Bjørnsonfestivalen i Molde. Denardi er advokat og får prisen for arbeidet med å sikre barn og asylsøkarar sine rettar. Seremonien og utdelinga er i kulturhuset Plassen i Molde i føremiddag.