NRK Meny
Normal

Biskop på fengselsvisitas

– Vanligvis kan menigheten oppsøke kirken. Her sitter menigheten bak lås og slå og her må kirken oppsøke dem. Det forteller biskop Ingeborg Midttømme. I går besøkte hun Ålesund fengsel.

Ingeborg Midttømme og fengselsprest Leif Sæther

Biskop Ingeborg Midttømme har vært på visitas i Ålesund fengsel hos fengselsprest Leif Sæther.

Foto: Torild Øvrelid

Det er første gang at biskopen i Møre er på visitas i Ålesund fengsel. Ålesund fengsel har 27 innsatte og en fengselsprest i 40 prosent stilling.

– Det er viktig å se til hvordan dette fungerer slik at tjenesten til de som er innsatt blir så god som mulig, sier Midttømme.

Biskopen tror det å være prest i et fengsel kan være vel så krevende som det å være prest i en vanlig menighet.

– Prestetjenesten i et fengsel bør være åpen og tilgjengelig. Det er et lavterskeltilbud med samtale for de som ønsker det. Det handler om å lytte og ta mot historier. Det er det en fengselsprest skal gjøre, sier biskopen.

Utfordrende å være fengselsprest

 fengselsprest Leif Sæther

Fengselsprest Leif Sæther

Foto: Torild Øvrelid

– Er hverdagene til en fengselsprest mer utfordrende enn vanlige prester?

– På en måte kan dert være det. Det er en veldig liten menighet, og det er den samme menigheten hele tiden. Det å gå å se mennesker som strever med tankene når de er frarøvet friheten til å snakke den de måtte ønske til enhver tid, er krevende, sier Midttømme.

I Ålesund fengsel har de en prestestilling i 40 prosent for de 27 innsatte. Men dette er ikke nok forteller Midttømme.

– Fengselsledelsen kunne ønske at den var større. Men dessverre har vi ikke økonomi til å øke den, selv om jeg ser at det er behov for å gjøre dette, sier Midttømme.

Et spesielt forhold mellom prest og innsatt

Fengselsprest Leif Sæther i Ålesund Fengsel sier at det blir et spesielt forhold mellom prest og innsatt.

– Det er spennende og mye kjekt som skjer. Men samtidig er det vanskelig å sone en dom og mange sliter, sier Sæther.

Ikke alle vil snakke med en prest i fengselet. Men Sæther går rundt i fengselet og både tar kontakt og blir kontaktet av de som sitter inne.

Vi som jobber innenfor her, både betjenter og prester har som jobb å gjøre det som menneskelig som råd for de innsatte. Skal folk forbedre seg så er det et menneskelig ansikt de trenger. Jeg forsøker å være medmenneske, sier Sæther.

Hva vil de innsatte snakke om?

– Det er ofte tankene de bærer på, hvordan det står til med pårørende? De forteller om tunge tanker de har. Ofte handler det om å "lufte hode". Vi snakker om stort og smått, forteller presten.

Møter presten to ganger i uka

En av de innsatte, en 25-åring, forteller at han treffer fengselspresten to ganger i uka. Han har sonet ett år av en dom.

– Ofte er det slik at de ansatte som jobber her, er profesjonelle og holder seg nøytral. Med presten kan vi snakke med presten om det vi føler og tenker. Folk sliter med generelt livssituasjonen og familiesituasjonen, og da er presten en god rådgiver som gir nyttige råd, forteller 25-åringen.

Føler du at rådene han har gitt har vært til nytte?

– Ja. Det føler jeg, sier 25-åringen.