NRK Meny
Normal

– Folk kan dø og staten bryter menneskerettighetene

MOLDE (NRK Møre og Romsdal): Muslimer som har konvertert til kristendommen blir sjeldent trodd av Utlendingsnemnda (UNE). Mørebiskop Ingeborg Midttømme mener nemnda overprøver henne som biskop, og setter konvertittenes liv i fare.

Ingeborg Midttømme

KRITISK: Ingeborg Midttømme er ikke glad for at Utlendingsnemnda lar være å lytte til kirken. Hun føler seg overprøvet.

Foto: Meek, Tore, Tore Meek / Scanpix

– UNE kan skaffe seg større kompetanse enn det de viser i dag, og det er ikke tvil om at Utlendingsnemnda til tider har satt spørsmålstegn ved den kompetansen vi har, og dermed har fattet vedtak vi mener er uriktige.

Det forteller biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, til Nrk Møre og Romsdal.

Lytter for lite

Mørebiskopen, som selv var medlem av UNE i fire år, er svært kritisk til hvordan Utlendingsnemnda stiller seg til kirkens kompetanse.

– Utlendingsnemnda har i altfor stor grad lagt vekt på kunnskapsspørsmål, og i altfor liten grad har lyttet til kirken som bevitner at personen som har konvertert, faktisk deltar i det kristne fellesskapet og er aktivt med i menigheten, sier hun.

– Handler om liv og død

Hun sier det rett ut; Utlendingsnemnda viser mangel på respekt for hva det betyr for mennesker å ha en tro. Den mangelen på respekt kan koste mennesker livet, ifølge biskopen.

– Dette er en veldig viktig sak. Det handler om liv og død for en god del mennesker som står i fare for å bli returnert ut av Norge, sier hun og legger til at det hele er et direkte brudd på menneskerettighetene.

– Det er brudd på menneskerettighetene og statens oppgave er å sikre menneskerettighetene. Det å få skifte tro, samt gi uttrykk for den, er en helt grunnleggende del av menneskerettighetene, sier Midttømme.

Konvertitter blir ikke trodd

DAGSREVYEN 24.02.2013

– Vet de blir forfulgt

Mørebiskopen som har gjort seg kjent for sin kamp for kvinners velferd og rettigheter, sender nå opp et kraftig signalbluss overfor Utlendingsnemnda.

– Det er kjent at nemnda har avvist anker fra mennesker som de vet vil bli forfulgt for sin tro. Dette er spesielt sårbart overfor kvinner som er avhengig av det fellesskapet de kommer tilbake til, sier Ingeborg Midttømme.

Refleksjonen avgjør

Direktør i Utlendingsnemnda, Ingunn-Sofie Aursnes, innrømmer at det er vanskelige saker, men sier de legger mest vekt på personlig overbevisning.

– Først og fremst, og helt grunnleggende, er det refleksjonen hos vedkommende rundt det å skifte tro. Det er det vi må få fatt i for å finne ut om vedkommende virkelig har konvertert, sier hun til NRK.

.

Ingunn-Sofie Aursnes

Direktør i Utlendingsnemnda, Ingunn-Sofie Aursnes, innrømmer at det er vanskelige saker de står overfor.

Foto: Barne- og likestillingsdepartementet

På spørsmål om hvilken kompetanse Utlendingsnemnda har til å vurdere en persons tro, svarer Aursnes:

– Det er veldig vanskelig. Det er derfor vi må gjøre dette i en helhetlig vurdering, sier hun.

Mørebiskop Midttømme er enig i at trosmåling er en avansert og vanskelig prosess.

– Det er veldig vanskelig å måle tro. Men det som i alle fall er sikkert, er at tro handler om å delta i et fellesskap, sier hun.