NRK Meny

Biogass kan bli kvardagen for fleire

I dag legg Volda og Ørsta reinhaldsverk fram sine planar om eit nytt biogassanlegg i Ørsta.

Matsøppel gjøres om til biogass

Matsøppel er noko av det som kan bli omgjort til biogass.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Men skal planane bli ein realitet må fleire vere med på bygginga av anlegget. Kanskje er det nokon som fattar interesse når reinhaldsverket held informasjonsmøte i dag.

– Vi håpar først å få ut den informasjonen vi sjølve sit på. Så håpar vi at mulege samarbeidspartarar skal sjå at her er noko som kan bli realisert. Og sist men ikkje minst håpar vi på signal frå desse om at dette er noko dei vil vere med på, seier dagleg leiar i VØR, Petter Bjørdal.

Han vedgår at ein er i ei veldig tidleg fase. Men ifølgje Bjørdal har dei eit forprosjekt som viser at planane er gjennomførbare. Naturleg nok er det likevel ein del arbeid som står igjen før ein kan vedta om ein vil invistere i dette eller ikkje.

Avtalar må på plass

Petter Bjørdal, dagleg leiar i VØR

Petter Bjørdal er spent på responsen frå mulege samarbeidspartnarar.

Foto: Arne Flatin / NRK

– Først må vi få avklart om her er råstoff nok. Så må vi ha intensjonsavtalar om kjøp av gassen.

Reinhaldsverket må også fri til bøndene, som kan spele ei viktig rolle både for å få gassen danna og med tanke på bruk. Mellom anna trengs husdyrgjødsel til stabiliseringa av prosessen.

– Difor treng vi ein avtale med landbruket både om slike leveransar og også ein avtale om bruk av biogassen. Når dette er klart kan vi søke om konsesjon, seier Bjørdal.

Siste video/lyd

Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.
Eit heilt spesielt forskingsprosjekt er i gang ved Runde i Herøy. Aldri før er det gjort ei så stor undersøkning med bruk av ny teknologi langs kysten for å kartlegge øko-miljøet. Målet er mellom anna å finne ut kvifor bestanden av toppskarv og lundefugl går så kraftig ned.