Billig eller dyrt søppel

Du kan i framtida måtte betale for hvor mye søppel du kaster.

Søppel
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Klart for veging av søppel i RIR (sjå video over).

Avansert data skal overvåke søppelhentinga hos abonnentene til selskapet RIR.

I flere kommuner på Sunnmøre må man betale for antall kilo søppel. Det har ført til at folk finner alternative steder å kaste søppelet.

Nytt system

Driftssjef Leif Roaldseth i RIR med de nye databrikkene som skal festes på trilledunkene

Driftssjef Leif Roaldseth i RIR med de nye databrikkene som skal festes på trilledunkene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Dette åpner for at en i framtida kan betale for hvor mye søppel det er i dunkene i stedet for en lik takst for alle.

Den første av renovasjonsbilene tas i bruk datasystemet denne uka.

Les også:

Alle abonnentene til RIR skal ha fått tre små farga databrikker. Det er en for bioavfall, en for papir og en for restavfallsdunken. Dette gjelder søppelhentinga i Nordmøre og Romsdal.

Når renovasjonsbilen kommer for å hente søppelet, vil den fange opp signal fra databrikkene som forteller hvem sin og hva slags søppeldunk dette er, forteller driftsjef i RIR, Leif Roaldset.

- Det er viktig for oss å vite hva vi samler inn og hvilke ruter vi har mye matavfall på. Det er også viktig for oss å vite hvor kildesorteringen er dårlig.

Det viktigste argumentet er imidlertid at de får sjekket om alle dunkene de skulle tømme, blir tømt.

Ekstraavfall

Søppel
Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Systemet gjør det også mulig å registrere ekstraavfall som du må betale egne takster for og det kan åpne for betaling for avfall etter mengde du har av søppel i dunkene dine.

Slik gradert betaling er ikke vedtatt, men nå ligger mulighetene der.

- Det er nå teknisk tilrettelagt for å gradere søppelavgifta. Det er først og fremst et spørsmål om det er et ønske fra publikum, og det tror jeg faktisk det er.

Henvendelser fra enslige

RIR sier de får en del henvendelser fra enslige som mener at de leverer veldig lite søppel og at de dermed ikke bør betale like mye som de som fyller dunkene.

Om dette blir en realitet er et spørsmål for styret til RIR og politikerne.