Bil ut av vegen

Ein bil har køyrt utfor vegen i Tingvoll. Det skal vere snakk om mindre skade, ifølgje politiet. Naudetatane er på veg til staden.