Betydeleg snøskredfare

NVE melder om betydeleg snøskredfare i Trollheimen, Romsdal og Sunnmøre over helga. Då er det venta auka vind og nedbør, og dermed aukar sjansen for naturleg utløyste skred.