Betre gjestetal enn nokon gong

Ny dato for dei nynorske festspela opna dører til fleire arenaer og for fleire programkonsept. Det er oppsummeringa som er gjort etter dei 27.festspela, som inneheld 70 programpostar. Førebels gjestetal er over 7800, og er det beste nokon gong. Dagleg leiar Gaute Øvereng seier godt samarbeid med lokalmiljøet og innsatsen til dei fast tilsette, ekstrahjelpene og dei frivillige er avgjerande.

Frå Dei nynorske festspela
Foto: HumbersetFoto