Betalte ikkje for drosjetur

I Volda er to personar melde for å køyre drosje utan å gjere opp for seg. Dei blei i tillegg viste bort frå sentrum, men då den eine nekta å følge pålegget blei vedkomande i staden sett i arresten.