Skal ta betalt for ferjetransport i Todalen

Det har kommet kraftige reaksjoner på at de som vil ta ferja mellom Todal og Kvanne etter den 19. august må betale for å krysse fjorden.

Mjølkebilen av ferja i Todalen

Det blir dyrt å kjøre langtransport til og fra Todal.

Foto: Todalen.no

Vegvesenet bestemte i dag at gratistransporten med ferja MF Førdefjord, som går mellom Todal og Kvanne, vil opphøre den 19. august. De som ønsker å benytte seg av ferjeforbindelsen etter dette blir nødt til å betale for seg selv etter takstsone 16.

Ragnar Halle

Butikksjef i Todal, Ragnar Halle, synes det er uakseptabelt å måtte betale for ferjetransporten over Todalsfjorden.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I praksis betyr det at barn må betale 24 kroner, voksne må betale 47 kroner, mopedister må betale 79 kroner og fører av vanlig passasjerbil må betale 144 kroner for hver gang de ønsker å krysse fjorden.

– Folk reagerer selvfølgelig på det. For en som skal til Surnadalen, for eksempel for å gjøre et lite ærend, får en ekstrautgift på 300 kroner omtrent, det finner vi oss ikke i, sier kommunerepresentant og butikksjef i Todal, Ragnar Halle.

Viseadministrerende direktør i Fjord1, Frode Ohr, sier at det ikke er opp til dem hvor mye ferga skal koste.

– Vi har ikke fått noen formell beskjed om når betalingen skal begynne, eller hva det skal koste. Det er det andre som bestemmer, sier han.

Urimelig

Helge Orten

Helge Orten mener folk i Todalen har lidd nok og sier ferga bør være gratis.

Foto: Terje Reite / NRK

Fylkespolitiker Helge Orten fra Høyre sier det er urimelig at folk må betale for fergeavgangene til Todalen.

– Dette er en uforutsett hendelse. Befolkningen har vært utsatt for nok belastninger, sier han.

Mener du at det bør brukes skjønn?

– Ja, absolutt. Fylkeskommunen som har ansvaret er har full mulighet til det. Jeg mener at vi bare må skjære gjennom og sørge for at de får et godt tilbud den perioden det tar å rydde opp og det skal være gratis.

Noen må betale

Fylkesordfører Jon Aasen tror det ordner seg.

– Høyst sannsynlig. Jeg kan ikke være mer tydelig enn det akkurat nå, sier han.

Hva blir løsningen da?

– Løsningen er at ingen ting er gratis og noen må betale for det. Og det er ikke så mange andre å sende regningen til enn Møre og Romsdal fylke, sier han.

Dyrt for langtransport

Det har tidligere vært snakk om å opprettholde gratisløsningen i tre uker. Nå opphører den altså etter kun én.

– Det må arbeides for å finne en løsning så vi kan komme oss over rimeligere, slår Ragnar Halle fast.

Ferje mellom Todal og Kvanne

Folk må betale for å bruke ferja mellom Todal og Kvanne fra den 19. juli.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

For større kjøretøy blir taksten langt høyere enn for personbiler. Dermed kan det bli veldig dyrt for de mange som driver gård i bygda.

– Ikke minst når vi snakker om langtransporten, der det snakkes om bortimot 1500 kroner for en lastebil. Hvem skal betale frakten på varene? spør Halle.

Uakseptabelt

Todal ble isolert etter at et stort skred ødela den eneste innfartsvegen til bygda. Jordbruksnæringa ble hardt rammet, og problematikken rundt hvordan frakt til og fra skole er overhengende.

– Dette er ikke akseptabelt i det hele tatt. Vi har lidd nok nå, med de prøvelsene raset medførte, så jeg mener noen må komme inn og støtte opp så vi får dette gratis den stunden vi venter på å få vegen igjen.

Passasjerbåten Tollesund går nå bare til Svinvika, og vil fortsatt være gratis så lenge den er i rute.

De fullstendige rutene til og fra Todal legges ut på nettsidene til Fjord1.