Beskyldte aktor for lappverk

Forsvareren til den hovedtiltalte svensken, Abdelilah Saeme, mener at aktor har satt sammen et lappeteppe av ulike forklaringer. Og at han bygger sin påstand om straff på dette lappeteppet.

Forsvarer Abdelilah Saeme

Forsvarer Abdelilah Saeme kalte prosedyren til aktor for et lappverk.

Foto: Aina Rødal / NRK

Han var den første av de sju forsvarerne som startet sin prosedyre i retten.

- Tukling med bevis

Saeme mener at saken er uvanlig vanskelig bevismessig, men han påpeker at beviskravene for domfellelse må være klare. Aktor la ned påstand om fengsel i tre år og seks måneder for den hovedtiltalte svensken.

- Uansett om det er vanskelig å få vitner til å møte og det blir tuklet med bevis, betyr ikke det at man trenger færre eller dårligere bevis for at de tiltalte skal bli dømt.

Han bruker en stor del av sin prosedyre til å snakke om at retten må være overbevist for å dømme noen.

- Vi har hørt mange versjoner. Mange versjoner er like sannsynlig, noen mindre og noen mer. Retten skal være overbevist, sier Saeme bastant.

Virket oppgitt

Jogeir Nogva

Aktor Jogeir Nogva får kritikk for sin prosedyre og påstand om straff.

Foto: Aina Rødal / NRK

Saeme virker oppgitt over at aktor valgte å legge mye vekt på forklaringene til fornærmede og den svenske kvinnen som bodde i Gjerdegata 5.

- Aktor kan ikke legge det mest sannsynlige scenariet til grunn. Om flere alternativer fremstår som mulige basert på bevis, skal det gunstigste alternativet legges til grunn for den tiltalte, mener Saeme.

- Flyttet på brikker

Han er misfornøyd med Nogva sin prosedyre og hva han har lagt vekt på.

- Aktor Jogeir Nogva har flyttet på brikker som han ville ha til å passe inn i bildet av hva som skal ha skjedd.

Statsadvokat og aktor mener at fornærmede virker troverdig i sin forklaring av saka, men det er ikke forsvareren til svensken enig i.

- Han har gitt forskjellige forklaringer, og spesielt viktige detaljer er ulike, sier Saeme.

Forsvareren mener klienten hans skal dømmes for vold, men ikke dømmes for vold med hammer.

Les alt om saka her