Hopp til innhold

Berre 23 % vil ha Møreaksen

Det viser ei spørjeundersøking som Norstat har utført på oppdrag frå Folkeaksjonen Møre utan Møreaksen. 4003 personar frå alle kommunane i Møre og Romsdal er spurt om kva kryssing av Romsdalsfjorden dei vil føretrekke. Slik var svara:

Romsdalsaksen: 42 %

Framleis ferjedrift: 27 %

Møreaksen: 23 %

Veit ikkje 9 %

Illustrasjon på Møreaksen
Foto: Øivind Leren / Statens vegvesen