Berging, bragder og forlis

Lokalhistorikeren Leo Oterhals har skrevet en ny bok om bergingsaksjoner og forlis langs norskekysten.

Leo Oterhals
Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Bergingsselskapene fra Møre og Romsdal har spilt en sentral rolle i denne historien.

I tillegg blir bragdene til mange bergingsmenn fra Møre og Romsdal, som har arbeidet i andre selskap, presentert i ord og bilder i boken "Bragd og berging".

Boken ble lansert i Ålesund mandag.

I boken skriver blant annet Oterhals om hvordan pioneren Ludv. Fladmark skaffet seg inngangsbiletten til det vanskelige og kapitalkrevende bergingsyrket da han hevet Brødrene Aarseters jakt, ”Skreia”, etter ålesundsbrannen og utrusta den til løftelekteren ”Bjergeren”.

Med den og bergingsbåten ”Pluggen” på 57 fot, ble den engelske turistbåten ”The Viking” på 13000 tonn, som hadde havna i fjæra i Geiranger, brakt opp igjen i 1910.

Berging dykkere

J. M. Ødegaard i Ålesund starta sin virksomhet med handel - og slepebåtvirksomhet i 1916. Den første bergingsbåten ”Mammut” ble kjøpt fra Holland i 1962.

I mange år var Per Farstad bergingssjef i selskapet, og sto bak en rekke bergingsaksjoner.

Oterhals skriver også om episoden i 1995 da myndighetene ikke vil gi Ødegaard den millionen de manglet for å berge den russiske krysseren ”Murmansk” ved Sørøya i Finnmark.

Murmansk

Murmansk-forliset ved Sørøya i Finnmark.