Berger hengaren

E136 ved Trollveggen i Romsdalen vil verte sperra ei tid framover i samband med berging av hengaren som velta. Det vil vere omkøyring via gangveg for personbilar. Større køyrety vil måtte vente til berginga er avslutta.