Ber vegvesenet prioritere farlig vegkryss på Sula

Fylkespolitikerne ber om at Veibustkrysset på E39 i Sula blir prioritert. Over 300 vogntog krysser daglig den trafikkerte vegen.

Suladelegasjon om Veibustkrysset på E39

KAMPKLARE FOR VEGKRYSS: En delegasjon fra Sula orienterte om det farlige Veibust-krysset. Lars Gunnar Nesseth (t.h) snakket på vegne av næringslivet og ordfører Jim Arve Røssvoll (Ap) på vegne av kommunen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Vegkrysset på E39 på Veibust i Sula er et av de mest trafikkerte i Møre og Romsdal. Trafikken mellom Sula og Ålesund er stor, og i tillegg går mye av trafikken fra fergesambanda Sulesund-Hareid og Festøy-Solavågen her.

Har sagt nei til egne planer

Samferdselsutvalget i fylket sier nå i uttalen til handlingsprogrammet til Statens vegvesen at det er svært viktig at arbeidet med det farlige vegkrysset blir satt i gang i 2018.

Statens vegvesen har på sin side hatt planer for å utbedre krysset, men måtte si nei til sine egne planer.

Konklusjonen til vegvesenet var at planene om en midlertidig utbedring av krysset ikke lot seg gjennomføre, sier Gitte Beiermann, seksjonsleder Statens vegvesen. Grunnen er at planene ikke oppfyller vegvesenet sine strengeste normer.

Lars Gunnar Nesseth og Gitte Beiermann

NEI TIL EGNE PLANER: Gitte Beiermann i Statens vegvesen opplyser at de måtte si nei til egne planer. Her i samtale med Lars Gunnar Nesseth, representant for næringslivet i området.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

En helhetlig vegplan for E39 på denne strekninga kommer i forbindelse med prosjektet "Fergefri E39". Når dette prosjektet kan stå ferdig er ennå ikke bestemt.

Frykter ulykke

Skilt Sula kommune

FARLIG VEGKRYSS: Over 300 vogntog kjører daglig ut på E39 gjennom krysset ved Veibust.

Foto: Terje Reite / NRK

Hver dag er det 300 store kjøretøy, og 1200 privatbiler, som kommer til og fra industri- og boligområde, som krysser Veibustkrysset på E39 i Sula kommune.

Både beboere og næringsdrivere i området frykter det kan skje en alvorlig ulykke når som helst.

– Her oppstår daglig flere farlige situasjoner, sier Lars Gunnar Nesseth som representerer næringslivet i området. Han har vært en pådriver sammen med kommunen for å få til et mer trafikksikkert kryss.