Ber styresmaktene rydde opp

Styresmaktene må inn for å sikre høgrisikoområda ved gamle Rødsand Gruber i Nesset, meiner kjemiekspert Odd Klokset. Rapporten som kom i går, der Klokset var bidragsyter, fortell om farlig eksplosiv gass som lek ut inne i gruvesjaktene og utgjer en trussel for folk og miljø. Rausand er ein av to plassar som blir vurdert som lagringsplass for farleg avfall i Norge.