Ber om svar

Stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad fra KrF ber næringsministeren svare på hvorfor Bourbon Dolphin ikke ble slept på grunnere farvann.

May-Helen Molvær Grimstad
Foto: NRK

Det norske skipet Olympic Hercules satte igang et slep da de forsto at havaristen kom til å synke, men ble stoppet av det nederlandske bergingsselskapet Smit.

Nå ligger Bourbon Dolphin på 1100 meters dyp.

- Viktig

May-Helen Molvær Grimstad mener det er viktig å få klarhet i hva som skjedde.

- Det virker veldig merkelig for oss at en bergingsbåt ligger like ved og er klar til å starte slepet for så å bli stoppet. Derfor stiller vi spørsmål ved om det internasjonale regelverket og samarbeidet er godt nok, sier Grimstad.

Hun mener det er viktig å få klarhet i dette dersom en lignende situasjon skulle oppstå i framtiden.

- Må ikke stå på penger

Dersom Bourbon Dolphin kan heves, mener Grimstad det ikke må stå på pengene.

- Næringsdepartementet og regjeringen må samarbeide med rederiet for å finne ut hva de skal gjøre. Er det penger det står på så må regjeringen og myndighetene bidra, sier stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad.