Ber om sju millioner

Styringsgruppa for Stad skipstunnel ønsker sju millioner kroner i planleggingsmidlar for å sikre byggestart i 2021, skriver nettavisa iLaks. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stadhavet som er ett av de mest værutsatte områdene langs norskekysten. Stad skipstunnel har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner, og ligger inne i Nasjonal transportplan.

Stad skipstunnel, Kjødepollen - illustrasjon
Foto: NORDWEST3D