Ber om møte med Vegdirektoratet

Samferdselsutvalet diskuterer Nordøyveg-prosjektet i Haram der Vegdirektoratet ikkje vil godkjenne tunnelane, fordi dei er for bratte. Dersom dei skal vere mindre bratte blir prosjektet dyrare.

Nordøyvegen
Foto: NRK