Ber om frifinning

Forsvarar Jørgen Riple meiner faren må frifinnast for seksuelle overgrep. Han hevda i si sluttprosedyre i dag at fleire av episodane borna har fortalt om, ikkje har skjedd, og at dei ikkje er truverdige. Han kritiserte polittiet for dårlege avhøyr av borna, og meiner dei medisinske sakkunnige har konkludert feil.

Jørgen Riple
Foto: Synnøve Hole / NRK