Siste video/lyd

Møre og Romsdal er et pioner-fylke på kulturformidling til barnehagebarn, og ønsker status som statlig pilotprosjekt.
Så langt har det kun blitt avslag, men kampen for tilbudet til de minste vil fortsette.
Kristiansund vil fortsette utredningene om å gå til Trøndelag - selv om naboene advarer.
Ingen skal behøve å betale mer enn 1000 kroner måneden i bompenger. Det vedtok formannskapet i Ålesund da de behandlet den såkalte Bypakken i ettermiddag.
Nå sendes saken til ny behandling i bystyret.