Ber om byggestans

Selskapet Multiconsult ber om at arbeidet med den 400 meter lange skredvollen på Vallabøen i Ørsta stanses. Grunnen er at arbeidet er satt i gang uten at det er dokumentert at løsningen som er valgt er i tråd med regelverket. Det skriver Møre-Nytt (krever innlogging). Det er kommunen som er ansvarlig for vollen og sier de ser alvorlig på saken, men at de ikke har tatt stilling til spørsmålet om stans.