Ber om at saka blir utsett

Lodve Solholm i intersseforeininga "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" ber Kommunaldepartementet sende saka om nasjonalt deponi i retur til Nesset kommune. Kommunestyret sa tidlegare i år ja til den omstridde reguleringsplanen, og Solholm meiner kommunane rundt fjorden også bør vere med å avgjere saka. Han hevdar eit nasjonalt deponi i Nesset vil gjere uboteleg skade.

Lodve Solholm
Foto: Synnøve Hole / NRK