Noas: – Asylsystemet er blitt et uverdig Svarte Per-spill

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) sier det ikke er Norge verdig å etterlate ei åttebarnsmor på en flyplass i Paris etter å ha tvangssendt henne ut av Norge.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) sier det ikke er Norge verdig å etterlate ei åttebarnsmor på en flyplass i Paris etter å ha tvangssendt henne ut av Norge.

Simreth Wolbgeber og de åtte barna hennes har bodd i over ei uke på flyplassen i Frankrike eter at de ble sendt ut fra Ulsteinvik.

Onsdag 12. mars ble Simreth Wolbgeber og barna hennes sendt ut fra Ulsteinvik til Frankrike. Der var styresmaktene ikke forberedt på at familien var så stor. Dermed har de 9 overnattet på flyplassen i ei hel uke.

Ann-Magrit Austenå som er generalsekretær i Noas mener familiens skjebne viser en av de mange svakhetene ved Dublin-systemet.

Ann Magritt Austenå

Generalsekretæren i Noas poengterer at selv om norske myndigheter har gjort alt riktig etter boka, så burde de likevel ta kontakt med sine franske kolleger for å høre hva som har gått galt når de får høre om at en familie på ni sitter strandet på en flyplass.

Foto: NRK

Harald Nesvik

Parlamentarisk leder for Frp, Harald T. Nesvik, sier til NRK at norske myndigheter har gjort alt de kan for familien, og at det er Frankrikes ansvar å rydde opp.

Foto: Ole-Ottar Høgstavoll / NRK

– Dublin-systemet har blitt et slags Svarte Per-spill mellom europeiske land. Mennesker blir kasteballer mellom de ulike landene, og ingen ønsker egentlig å bli sittende med for mange. Det er uverdig behandling av asylsøkere, sier Austenå.

Nektet plass fordi de var så mange

I over ei uke har familien vært strandet på flyplassen. Røde Kors har hjulpet familien med mat, men to av barna skal nå ha blitt syke.

NRK får bekreftet at det er vanlig praksis at asylsøkere som ankommer Charles de Gaulle blir innlosjert på hotell til man finner en mer permanent løsning.

I Wolbgebers tilfelle skal hotellet ha nektet å ta henne imot fordi de mente de ikke kunne ha så mange personer på samme rom.

Røde Kors bekrefter overfor NRK fredag kveld at de ønsker å betale for at familien skal få kunne bo på hotell de neste to dagene, men det er så langt ikke bekreftet om de har funnet et annet hotell som vil ta imot henne og de åtte ungene.

– Frankrikes ansvar

Parlamentarisk leder for Frp, Harald T. Nesvik, sier til NRK at norske myndigheter har gjort alt de kan for familien, og at det er Frankrikes ansvar å rydde opp.

– Franske myndigheter må skjerpe seg. De må sørge for å gjøre den jobben, og ta det ansvaret de skal, i henhold til Dublinkonvensjonen, sier Nesvik.

Politiets utlendingsenhet sier de har hatt kontinuerlig kontakt med mottakerlandet Frankrike i forkant av utsendelsen, og fortalt når familien skulle ankomme Paris.

– Avtalen i forhold til Dublin-forordninga er at mottakerlandet skal ta imot familien på flyplassen. Hva som har skjedd her, det vet vi ikke, og det er beklagelig at familien ikke er fulgt opp av franske myndigheter, sier avdelingsdirektør Geir Bang Danielsen.

Han sier det er veldig sjeldent at slike situasjoner oppstår.

Her søv borna til Simret

Her sover ett av barna til Simreth på flyplassen.

Foto: Privat

– Vi har gjort det vi skal gjøre i forhold til vårt regelverk, så vi kan ikke gjøre så mye her. Det er opptil franske myndigheter å følge opp dette her. Ansvaret er deres, sier PU-sjefen.

Danielsen ønsker først ikke å svare direkte på om de kommer til å purre på franske myndigheter i saken.

Karin Andersen

SV-politiker Karin Andersen men er politi, utlendingsforvaltning og ambassader bør gis en oppfølgingsplikt ved tvangsretur.

Foto: Stig Weston / SV

– Vi har ikke tenkt så langt i denne anledning. Det er franske myndigheters ansvar å ivareta dette, så vi har ikke tenkt å legge noe press på dem foreløpig, men hvis det ikke løser seg, så må vi jo se på dette, sier han.

Mener norske myndigheter bør få oppfølgingsplikt

Generalsekretæren i Noas poengterer at selv om norske myndigheter har gjort alt riktig etter boka, så burde de likevel ta kontakt med sine franske kolleger for å høre hva som har gått galt når de får høre om at en familie på ni sitter strandet på en flyplass.

– Hvis man ikke er sikker på at et land er i stand til å ta imot asylsøkere, og særlig når det gjelder barn, så kan man ikke returnere dem, men beholde dem her, selv om det innebærer at Norge må overta den saken, sier Austenå.

Også stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på saken.

– Dette er helt uforsvarlig, unødvendig og uverdig. Vi kan ikke bare toe våre hender og se på. Barnefamilier kan ikke sendes av gårde uten a t en vet at myndighetene tar mot dem. Norge må sikre at hun får tak over hodet eller hente henne hjem til Frankrike tar sitt ansvar, sier Andersen.

SV-politiker mener politi, utlendingsforvaltning og ambassader bør gis en oppfølgingsplikt ved tvangsretur.

– De må ha ansvar for å undersøke den utsendtes situasjon, og for å kunne iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å bistå den tvangsutsendte dersom det viser seg at vedkommende utsettes for fare som følge av returen, sier Andersen.

Simreth Wolbgeber

Familien på ni har vært på flyplassen over ei uke.

Foto: privat