Ber ministeren prøve turistavgift

Rådet for vestnorsk fjordlandskap ber regjeringen om lov til å innføre et pilotprosjekt med turistavgift i verdensarvområdet. Søknaden sendes til Klima og miljøverndepartementet og rådsleder Arne Sandnes mener det haster. – Vi ser allerede en omdømmeslitasje på de mest populære områdene. Tiden er overmoden for å diskutere en turistavgift, sier Sandnes. Han mener pengene må øremerkes til å ta vare på naturen, tilrettelegge, gi god informasjon og andre behov som følger med turismestrømmen.

Arne Sandnes
Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK