Ber kommunene ta grep for å hindre ulovlig bygging

Mange tar sjansen og bygger uten å søke om tillatelse til kommunene. Viktig at kommunene reagerer, mener justis- og beredskapsdirektør hos Fylkesmannen.

Justis- og miljøverndirektør Helge Mogstad

FYLKESMANNEN: Justis- og miljøverndirektør Helge Mogstad mener konsekvensene burde bli større for dem som bygger uten tillatelse. Han forteller at kommunene må gjøre mer for å opplyse folk om regelverket.

Foto: Gunnar Sandvik

Fylkesmannen ber kommunene gjøre mer for å hindre all ulovlig bygging. Mange bygger uten å søke i forkant og satsar på tilgivelse i etterkant. Konsekvensene er ofte små.

Justis- og beredskapsdirektør Helge Mogstad hos Fylkesmannen sier at om folk skal ha tillit og respekt til regelverket, er det viktig at det blir reagert når noen bryter lovene.

– Etter de henvendelsene vi får og det som blir fortalt oss, så er det en del ulovlig bygging i fylket, forteller Mogstad.

Ofte naboene som melder fra

Mogstad sier han ikke tror mange bygger ulovlig for å jukse, men at mange mangler kunnskap om de rette reglene for å gå frem.

– De fleste har ting i orden, så det er ikke så mange som jukser. Men det er kanskje et komplisert regelverk. Det er ikke alle som greier å forholde seg til det.

– Vi ser at det blir bygget tilbygg og det blir bygget frittstående bygninger. Det bygges en del bygninger som naboene reagerer på. Det er ofte naboene som kontakter oss om at det skjer ting på naboeiendommen og kommunen griper ikke tak i det, sier Mogstad.

En gjenganger av saker er ulovlig ombygging og innredning av naust, i strandsoner i Møre og Romsdal.

– Det er saker som både går på dem som bygger uten tillatelse, og de som bygger i strid med en gitt tillatelse. Det er en del naust som blir brukt til fritidsbolig, som blir innredet ulovlig, forteller Mogstad.

Ber om bedre informasjon fra kommunene

For at reglene skal kunne bli opprettholdt må kommunene ta grep, mener Mogstad.

– Det er litt for mange saker og kommunene har ikke kapasitet til å følge opp de ulovlige tiltakene. Det å følge opp en ulovlighetsak er ressurskrevende. Spesielt for små kommuner, med små fagmiljø.

– Hva er da rådet for å få kommunene til å hindre at det blir mye ulovlig bygging?

– Få god informasjon ut, og med det mener jeg at kommunene legger reglene som gjelder for bygging ut på hjemmesiden sin, oppfordrer folk til å ta kontakt for å få råd og veiledning.

– Man kan for så vidt kontakte fylkesmannen også, så skal vi veilede på best mulig måte. Det vet jeg kommunene bestreber seg på også, sier Mogstad.