Ber foreldre snakke med ungdom om festvoldtekt

En ny brosjyre skal hjelpe foreldre med å snakke med barna om festrelaterte voldtekter. Men foreløpig er det mange som ikke har hørt om den.

Voldtekt angst

ILLUSTRASJONSFOTO: I brosjyren «Hvor går grensa» oppfordres foreldre til å snakke med ungdom om å sette tydelige grenser.

Foto: Flickr / ashley rose (CC BY-NC-ND 2.0)

Mari Trommald

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, sier veldig mange ungdommer er usikre på hvor grensene går.

Foto: Kay Myhre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publisert 7. mai en brosjyre om festrelaterte voldtekter.

– Gjennom nettsiden ung.no har vi blitt kjent med at veldig mange ungdommer er usikre på hvor grensen går, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald.

Derfor mener hun det er viktig at foreldre snakker med ungdom om overgrep.

Selv om ungdommer sjelden vil innrømme det, er de voksnes meninger viktige for dem, står det i brosjyren.

«Begge var fulle og vi lå sammen, men jeg tror ikke at hun var våken hele tiden. Kan hun anmelde meg for voldtekt?»

Anonym

Flere blir voldtatt på fest

Kripos sin rapport om voldtektssituasjonen 2014 viste at andelen festrelaterte voldtekter har økt fra 38 % til 48 %.

Fra brosjyren: Hvor går grensa?

Brosjyren «Hvor går grensa».

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Vi hadde en kampanje for ungdom som het «ikke greit» som har gitt ungdom informasjon, men nå er arbeidet tatt videre og det er laget en brosjyre som er rettet mot foreldrene.

Trommald mener mange foreldre ikke tenker på at egne barn kan utsettes for eller begå voldtekt, men foreldre må hjelpe ungdommene sine til å forstå at et nei betyr nei.

– Å ta utgangspunkt i ting man har hørt på nett eller lest i en brosjyre er ingen dårlig inngang for å spørre ungdom om dette med grensesetting.

Kjenner ikke til brosjyren

Brosjyren ligger på Bufdir sine nettsider og ifølge Trommald er den sendt ut til FAU, foreldreutvalget for grunnskolen og skal sendes til alle kommunene. Men det er likevel mange som ikke har hørt om den.

NRK har snakket med FAU-lederne ved fire ungdomsskoler i Møre og Romsdal og ingen kjenner til brosjyren. Enheten for barn, familie og helse i Kristiansund har ikke hørt om den, og i Ålesund henviser de til helsestasjonen.

– Jeg fikk vite om den via helsesøstergruppen på Facebook og så bestilte vi den. Nå har den også kommet til kommunen, sier Britt Skuseth, teamleder for jordmor- helsestasjons – og skolehelsetjenesten i Ålesund.

Hun syns den er kjempeflott og mener det er viktig at foreldre snakker med barna om temaet, selv om det kan være vanskelig. Skuseth håper derfor flere leser brosjyren.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Elisabeth Strengen Gundersen, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Vi er kjent med at den er sendt ut til foreldre som har barn som er født mellom 1996 og 2000. Jeg har ikke hørt at så mange har snakket om den, så det har ikke vært noe tema ennå, men det tar gjerne litt tid.

Elisabeth S. Gundersen, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mener «Hvor går grensa» tar opp en viktig problemstilling.

– Den er en god veileder for foreldre som er usikre på hvor de skal begynne med å ta opp et vanskelig, men viktig tema. Den kommer også med tips til hvor man kan ta samtalen.

«Voldtekt på fest skjer vanligvis mellom jevnaldrende ungdom som kjenner hverandre fra før. Ungdom trenger kunnskap om hva voldtekt er og om grensesetting, rus og seksualitet. Som forelder kan du bidra til å gi dem det»

Hvor går grensa?