Ber folk ta omsyn til rasfaren

Stabssjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Kenneth Sætre, ber folk tenkje seg om før dei drar ut på tur. Snøskredfaren er sett til betydeleg over heile Møre og Romsdal.