Ber folk registrere brønner

Mattilsynet minner om at det er obligatorisk å registrere vannforsyningssystemer. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017 og gjelder alle brønner som forsyner flere hus med drikkevann. – Det handler om trygt drikkevann for den enkelte, og at myndighetene får vite hvor de enkelte vannkildene er, slik at disse ikke forurenses ved uvitenhet, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Folk som har brønn bør sjekke vannet jevnlig
Foto: Anette Skafjeld / NRK