NRK Meny
Normal

Ber folk om å opne heimane sine

Stor pågang i samband med Tall Ships Races i juli fører til fullbooka hotellrom og sprengt kapasitet.

Anne Bente

Anne Bente Skjellum ber sunnmøringane om å opne heimane sine under Tall Ships Race i juli.

Foto: privat

15. til 18. juli blir Ålesund snudd på hovudet og sjøen teppelagt av seglskuter når Tall Ships Races gjer sitt inntog i byen.

Men det er også ei utfordring knytt til den store folkefesten. På grunn av manglande kapasitet og fulle hotell, ber no arrangørane av Tall Ships Races folk om å opne heimane sine for tilreisande.

– Vi vil at flest mogleg skal få vere med. Difor oppmodar vi dei som har moglegheit til å låne eller leige ut rom om å gjere det, seier Anne Bente Skjellum, informasjonssjef i Tall Ships Races.

– Det er også mogleg å la folk sette opp telt i hagen. Alt hjelper, seier ho og ler.

Forventar over 200.000

I 2001 trakk arrangementet Cutty Sark om lag 250.000 besøkjande til Ålesund dei dagane festen gjekk føre seg. Det er forventa like mange besøkande i år som då.

– Folk blei oppmoda til å leige ut rom i 2001, så vi har full tillit til at det vil fungere bra også i år, seier Skjellum.

Tall Ships Races har difor oppretta ei eiga facebookgruppe for å gjere det lettare for utleigarar og leigetakarar å finne kvarandre.

– Der kan folk legge ut kva dei har og tilby, eventuelt kva dei er på leiting etter, seier Skjellum.

No håpar ho at folk er villig til å opne opp heimane sine for dei tilreisande,

– Tall Ships Races er dugnad frå ein ende til ein annan, med mange frivillige som står på for å gjere arrangementet så bra som mogleg. Eg håpar at sunnmøringane opnar både hjarta og heimane sine, seier ho og smiler