Ber folk kjøpe ferjebillett i tide

Førestillinga torsdag om Fru Guri av Edøy er utseld, og i ei pressemelding ber Møre og Romsdal fylkeskommune folk om å kjøpe ferjebillett i tide for å unngå å bli ståande att. Seksjonsleiar Konrad Lillevevang i fylkeskommunen seier ein risikerer å bli ståande att på kaia og ikkje rekke spelstart, dersom ein ikkje er ute i god tid.

Line Verndal på Gurispelet
Foto: Wigdis Wollan