Krever at oljeselskap tar samfunnsansvar

Politikerne i Kristiansund mener det er alvorlig at en ny utbygging på Haltenbanken ikke tar hensyn til lokale ringvirkninger. – Olje- og energidepartementet må gripe inn, sier leder i oljeutvalget Berit Tønnesen.

Njord A platform i norskehavet

Det er meningen å knytte det nye feltet til Njord A- plattformen.

Foto: Øyvind Nesvåg / Statoil

Oljeselskapet VNG har levert en konsekvensanalyse for et nytt felt kalt Fenja-feltet. Der heter det at det ikke har samfunnsmessig betydning om arbeidsplassane ligger i Stavanger eller Kristiansund. Tønnesen og de andre medlemmene i oljeutvalget er uenige.

Berit Tønnesen

Berit Tønnesen er leder i oljeutvalget i Kristiansund.

Foto: Anne Mari Flatset

Sender bekymringer til departementet

– Vi er jo høringspart, og nå sender vi våre bekymringer til departementet. De må passe på at oljeselskapene som skal operere på sokkelen, tar hensyn til at det skal være ringvirkninger langs hele kysten. Det er jo folkets eiendom som blir tatt opp, og norsk oljepolitikk handler om å ta hele kysten i bruk, med regionale anlegg, baser og driftsmiljø.

For å kunne være vertsby er det gjort enorme investeringer i Kristiansund gjennom 45 år. Selv om det er trangere tider i oljenæringa, kan det ikke føre til brudd med hovedlinjene i norsk oljepolitikk, mener hun.

Fenja-feltet er det første der oljeselskapet VNG er operatør. Det er valgt en utbygging som blir koblet opp mot Njord A som vertsplattform, den drives av Statoil. Det betyr at VNG bare vil sette av 5 - 7 årsverk for Fenja i driftsfasen, og de fleste av disse blir altså lagt til Stavanger.

Forventer ny vurdering om samfunnsansvar

– Vi forventer at Olje - og energidepartementet krever at oljeselskapet tar samfunnsansvaret sitt alvorlig og går en runde til for å se på hvordan de kan skape ringvirkninger lokalt når det nye oljefeltet kommer i drift, sier Tønnesen.

Av konsekvensanalysen går det fram at investeringene i Fenja-feltet er beregnet til vel 11 milliarder kroner, og det kan bli skapt en sysselsettingseffekt på rundt 10 000 årsverk i utbygging og drift fra 2017 til 2036.

Saken skal behandles i formannskapet i Kristiansund tirsdag 26. september.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra olje- og energidepartementet.

Funnet kan være verdt 100 milliarder kroner

Traff blink utanfor Kristiansund

Jubler over Statoils Njord-satsing