Bensinlekkasje

110-sentralen melder at det lek bensin frå ein av bilane som er involvert i trafikkulukka i Hatlane. Og talet på bilar er oppjustert til 5.

Det skal vere snakk om berre mindre personskadar.