Hopp til innhold

Bekymret over nedskjæringene

Lederen i Brukerutvalget, Ingrid Løset, er bekymret over nedskjæringene i Helse Møre og Romsdal. Ved tidligere nedskjæringer har det vært helt klart at pasientbehandlinga skulle være skjerma fra kutt, men i forbindelse med de siste kutta heter det at pasientbehandlinga skal skjermes så godt som mulig.